Hej, jag heter Bella Aune och jag erbjuder samtalsterapi, handledning och föreläsningar.

I mer än tjugo år har jag mött människor och fått ta del av livserfarenheter i sorger, kriser och olika utmaningar i livet.

Förutom min utbildning som präst och själavårdare är jag utbildad samtalsterapeut med
psykodynamisk* inriktning. 

Välkommen!

Bella Aune

Enskild samtalsterapi

Det är både mänskligt och naturligt att må dåligt och känna sig vilse ibland. Ibland kan vi lättare förstå varför vi tappat glädjen i livet eller känner inre obalans. Det kan vara en livskris eller något som hänt som omkullkastar det vi ville, trodde och hoppades på. Men vi kan också må dåligt av något som hänt för länge sedan, något som legat obearbetat och plötsligt ger sig tillkänna.

En del går i terapi för att bearbeta ett specifikt problem, andra går i terapi för att det bär på något mer diffust som ”skaver” och en del går i terapi för att bättre lära känna sig själv. Samtalsterapin ger oss möjlighet att få syn på, tydliggöra och bearbeta det som hindrar oss att var dem vi är och vill vara.

I samtalsterapin behandlas ämnen som tex:

• Oro, ångest   • Nedstämdhet, depression
• Stress, utmattning   
• Relationsproblem
• Kris, förlust och sorg   
• Bristande självkänsla
• Personlig utveckling, ökad självförståelse
• Längtan efter förändring

ㅤ SAMTALSTERAPI

SAMTALSTERAPI

Enskild samtalsterapi

Det är både mänskligt och naturligt att må dåligt och känna sig vilse ibland. Ibland kan vi lättare förstå varför vi tappat glädjen i livet eller känner inre obalans. Det kan vara en livskris eller något som hänt som omkullkastar det vi ville, trodde och hoppades på. Men vi kan också må dåligt av något som hänt för länge sedan, något som legat obearbetat och plötsligt ger sig tillkänna.

En del går i terapi för att bearbeta ett specifikt problem, andra går i terapi för att det bär på något mer diffust som ”skaver” och en del går i terapi för att bättre lära känna sig själv. Samtalsterapin ger oss möjlighet att få syn på, tydliggöra och bearbeta det som hindrar oss att var dem vi är och vill vara.

I samtalsterapin behandlas ämnen som tex:

• Oro, ångest 
• Nedstämdhet, depression
• Stress, utmattning   
• Relationsproblem
• Kris, förlust och sorg   
• Bristande självkänsla
• Personlig utveckling, ökad självförståelse
• Längtan efter förändring

ㅤ PARTERAPI ㅤ ㅤ

Parterapi

Att leva i en parrelation är inte alltid lätt. Kanske upplever ni att ni håller på att tappa kontakten, att ni har glidit isär och inte längre förstår varandra? Det är lätta att tappa bort varandra längs vägen när annat kommer emellan, så som jobb, stress, barn, krav, bekymmer med ekonomi, grå vardag mm. I parterapin får ni möjlighet att tillsammans med mig och med varandra problematisera, lyssna och reflektera över er relation. Hur blev det så här, vad är min respektive din del i detta och vad vill vi med ”oss”?

Bråk, svek, olust, trötthet, kommunikationsproblem, känslan av ensamhet, tankar på separation är några exempel på anledningar att söka parterapi. Också om/när separationen är oundviklig kan parterapin skapa förutsättningar för ett avslut.

Handledning

I handledning får vi möjlighet att reflektera kring frågor, erfarenheter och känslor som rör vår arbetssituation, arbetsgemenskapen och yrkesrollen. Det kan tex handla om osäkerhet i yrkesrollen, svårigheter med gränsdragning och otydlighet i arbetsuppgifter. Att gå i handledning kan säkra kvaliteten i arbetet och bidra till en bättre arbetsmiljö och på så sätt förebygga konflikter, stress, trötthet och bristande motivation.

Att vara ledare eller chef är ett viktigt delområde inom arbetshandledning. Att leda andra människor, att fatta svåra beslut och att hantera krävande situationer är ofta utmanande och kan många gånger kännas ensamt. I handledningen reflekterar vi bla kring motivation, utveckling, hinder och möjligheter.

Jag erbjuder både enskild handledning och handledning i grupp utifrån de önskemål och behov som finns på just er arbetsplats, företag, organisation och förening mm.

ㅤ HANDLEDNING ㅤ

ㅤ HANDLEDNING ㅤ

Handledning

I handledning får vi möjlighet att reflektera kring frågor, erfarenheter och känslor som rör vår arbetssituation, arbetsgemenskapen och yrkesrollen. Det kan tex handla om osäkerhet i yrkesrollen, svårigheter med gränsdragning och otydlighet i arbetsuppgifter. Att gå i handledning kan säkra kvaliteten i arbetet och bidra till en bättre arbetsmiljö och på så sätt förebygga konflikter, stress, trötthet och bristande motivation.

Att vara ledare eller chef är ett viktigt delområde inom arbetshandledning. Att leda andra människor, att fatta svåra beslut och att hantera krävande situationer är ofta utmanande och kan många gånger kännas ensamt. I handledningen reflekterar vi bla kring motivation, utveckling, hinder och möjligheter.

Jag erbjuder både enskild handledning och handledning i grupp utifrån de önskemål och behov som finns på just er arbetsplats, företag, organisation och förening mm.

ㅤ FÖRELÄSNINGAR ㅤ

Föreläsningar

Jag har ett stort intresse och engagemang för människor och ämnen som rör vår psykiska (o)hälsa – både det som får oss att må dåligt och vad vi kan göra för att må bättre. Det är ett angeläget ämne som berör oss alla. Vi behöver inte vara psykologer eller terapeuter för att bidra till en bättre psykisk hälsa för oss själva eller för dom i vår närhet. I mina föreläsningar förmedlar jag både kunskap i ämnen som rör vår psykiska (o)hälsa och hur vi med små medel kan göra stor skillnad för oss själva och för varandra för att må bättre.

Jag håller föreläsningar i olika sammanhang och för olika målgrupper – hör gärna av dig med förfrågningar och önskemål!

Jag föreläser t.ex om:

• Psykisk ohälsa bland unga  • Att vårda den egna psykiska hälsan
• Självmord och självmordsprevention
• Om konflikter på jobbet  • Att möta människor i sorg och kris

FÖRELÄSNINGAR

Föreläsningar

Jag har ett stort intresse och engagemang för människor och ämnen som rör vår psykiska (o)hälsa – både det som får oss att må dåligt och vad vi kan göra för att må bättre. Det är ett angeläget ämne som berör oss alla. Vi behöver inte vara psykologer eller terapeuter för att bidra till en bättre psykisk hälsa för oss själva eller för dom i vår närhet. I mina föreläsningar förmedlar jag både kunskap i ämnen som rör vår psykiska (o)hälsa och hur vi med små medel kan göra stor skillnad för oss själva och för varandra för att må bättre.

Jag håller föreläsningar i olika sammanhang och för olika målgrupper – hör gärna av dig med förfrågningar och önskemål!

Jag föreläser t.ex om:

• Psykisk ohälsa bland unga 
• Att vårda den egna psykiska hälsan
• Självmord och självmordsprevention
• Om konflikter på jobbet 
• Att möta människor i sorg och kris

Priser

Enskild samtalsterapi:
60 min 1150 kr

Parterapi:
90 min 1650 kr

Enskild handledning:
60 min 1150 kr

Grupphandledning:
Kontakta mig för prisuppgift

Föreläsning:
Kontakta mig för prisuppgift

För privatpersoner gäller priser som anges inkl moms
Jag innehar F-skattsedel

Information

För dig som önskar så erbjuder jag även samtalsterapi och enskild handledning digitalt.

Jag är präst och själavårdare samt utbildad samtalsterapeut med psykodynamisk* inriktning. Därutöver har jag bl.a. kompletterande universitetsstudier i psykologi, arbetspsykologi och hälsopsykologi samt grundutbildning i KBT.

*Psykodynamisk terapi fokuserar på känslor, behov, motiv och relationer för att identifiera det som skapar obalans och hindar välbefinnande. Genom att se på vår livshistoria kan vi få förståelse för hur den påverkar oss i nuet och hitta vägar till förändring. 

Kontakt

Bella Aune Samtalsterapeut
Myntgatan 8D
331 37 Värnamo
Tel: 0760 – 072 448
Epost: bella.aune@gmail.com

Kontaktformulär